Här beskriver ni er personuppgiftspolicy, vilken information ni sparar och i vilket syfte.

Husvagnshuset i Mölndal AB värnar om skyddet av personuppgifter, varför vi lägger stor vikt vid att skydda din integritet. Denna integritetspolicy beskriver hur vi som personuppgiftsansvarig behandlar våra kunders, leverantörers, konsulters och sökandes personuppgifter enligt (EU) 2016/679 – den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Denna policy gäller i situationer där Husvagnshuset i Mölndal AB (”Husvagnshuset”, ”vi”, ”oss” och ”vår”) behandlar personlig information som kommit oss till del, antingen genom användning av vår webbplats eller genom att man på något annat sätt är, eller har varit, i kontakt med oss.  Därmed godkänner du också att din personliga information behandlas i enlighet med denna integritetspolicy.

Information du lämnar till oss hanterar vi i syfte att kunna fullgöra våra åtaganden mot dig som kund, leverantör, konsult och sökande. Det kan handla om att beställa och betala eller leverera och fakturera varor och tjänster. Vi kan också använda uppgifterna för att genomföra kundundersökningar i syfte att förbättra oss liksom att bjuda in till evenemang, mässor och seminarier. Den e-postadress du anger kan även användas för att skicka information och uppdateringar om din order, företagsnyheter, uppdateringar, information om andra liknande produkter och tjänster etc.

Du kan när som helst begära utdrag ur vårt register eller bli borttagen om du så önskar.

Husvagnshuset förbehåller sig rätten att uppdatera eller ändra denna policy när som helst. Den senaste versionen finns alltid publicerad på www.husvagnshuset.com

Hitta till oss

Öppettider

Öppet enligt ÖK 031 - 87 84 80